Autor Wątek: Łagów i okolice  (Przeczytany 6949 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline machoney  • Pomógł: 25
  • Maszeruj albo giń

Łagów i okolice
« dnia: Styczeń 17, 2007, 13:18:10 »
Łagów i okolice - 29 PAŹDZIERNIK 2003 ROK

ŁAGÓW (37 km od Kielc w kierunku wschodnim)- położony wśród wapiennych wzgórz, w dolinie rzeki Łagowicy, dopływu Czarnej. W XII wieku Łagów był grodem, założono tu miasto, które w 1375 roku przeniesione zostało na prawo magdeburskie, zaś w 1869 roku utraciło prawa miejskie. W dawnych czasach Łagów stanowił ośrodek garncarstwa, czynne też były huty szkła i żelaza oraz kopalnia ołowiu. Do II wojny światowej odbywały się w Łagowie znane jarmarki, na których handlowano końmi. W sierpniu 1944 roku, w czasie walk o przyczółek sandomierski, osada została zniszczona, a odbudowa nastąpiła po zakończeniu działań wojennych. W obecnych czasach Łagowem wstrząsnęły dwie powodzie w 1997 i w 2001 roku. Łagów zamieszkuje 1669 mieszkańców. Posiada status gminy w skład, której wchodzi 19 miejscowości. Do Łagowa najłatwiej dojechać autobusem PKS od strony Kielc lub Opatowa. Najciekawszym zabytkiem Łagowa jest późnogotycki kościół wybudowany w latach 1581 – 1600. Prezbiterium pochodzi z XV wieku. Jest to kościół murowany o trzech nawach z wieżą. Łagów obfituje w liczne walory przyrodnicze w postaci dwóch jaskiń, wąwozu i doliny rzeki Łagowica.JASKINIA ZBÓJECKA – zlokalizowana na wschodnim zboczu Wąwozu Dule. Jaskinia znajduje się w odległości 700 metrów na północny – wschód od centrum Łagowa. Dojście do wąwozu z rynku szosą na północ (w kierunku Nowej Słupi), za mostem na Łagowicy na wschód ulicą Dule. Po dotarciu do wylotu wąwozu (około 150 metrów od głównej szosy) należy skręcić w kierunku północny wschód w drogę gruntową, która prowadząc w górę wąwozu dochodzi pod skałkę z dobrze widocznym otworem jaskini.

Wysokość otworu: 312 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem wąwozu: 20 m
Długość: 160 m
Ekspozycja otworu: ku NW
Deniwelacja: 22 m (+ 5 m, - 17 m)

Otwór jest naturalny, trójkątny, ma wysokość 2,7 m, szerokość 3,5 m. Wprowadza do obszernego, poziomego korytarza wstępnego o długości 23 m. W jego stropie występują liczne szczeliny krasowe i kominki. Korytarz kończy się tzw. Dużą Salą z ciasnymi rurkami krasowymi w ścianach. Do dalszych partii jaskini prowadzi wąskie przejście w lewej ścianie sali. Kilkumetrowy, niski kanał krasowy łączy Dużą Salę ze studnią o głębokości 5 m. Nad studnią dwoma przejściami w stropie kanału dochodzi się do Sali Naciekowej. W sali tej o długości 10 m, szerokości 4 m i wysokości 3 m występuje bogata, choć miejscami nieco zniszczona szata naciekowa. Dno sali pokrywają bloki skalne. W północnej części sali znajduje się studzienka głębokości l,8 m z gruzem na dnie. Z części wschodniej sali prowadzący w górę przełaz doprowadza do Małej Sali. Jej kontynuacją jest Kominek Naciekowy o wysokości 3 m, stanowiący najwyższy punkt jaskini (+5 m). W studni na końcu kanału bocznego z Dużej Sali (pod wejściami do Sali Naciekowej) znajduje się wąska szczelina doprowadzająca do Dolnej Komory. Dolna Komora ma wysokość do 2,5 m i wymiary 3 x 3 m. Jej dno pokryte jest blokami. Odchodzą od niej liczne, ciasne i krótkie korytarzyki wypełnione na końcach namuliskiem. W kierunku południowym sala przedłuża się w korytarz krasowy o długości 17 m, tzw. Kanion. Kanion, początkowo obszerny (wysokości i szerokości do 2,5 m), w końcowej części przechodzi w rurę o średnicy 0,5 m skręcającą gwałtownie na północny-zachód i zagłębiającą się w gliniastym namulisku. Cechą charakterystyczną Kanionu jest wyraźnie meandrująca rynna rozwinięta w jego dolnej części. Przy jej południowym końcu znajduje się niski przełaz doprowadzający do Płaskiej Sali - najniższej pustki jaskini (-17 m). Jaskinia występuje w wapieniach dewońskich, Stanowi formę krasową rozwiniętą wzdłuż szczelin ciosowych, częściowo krasowo-zawaliskową. Powstała w pliocenie. Jej dno pokrywa namulisko gliniaste, miejscami gruz i bloki skalne. Szata naciekowa występuje wyłącznie w Sali Naciekowej. Reprezentowana jest przez: polewy naciekowe, draperie z licznymi drobnymi "polami ryżowymi", stalaktyty (w tym "makarony"), stalagmity wysokości do 0,5 m i nieduże kolumny naciekowe a także cienkie naskorupienia nacieków agrawitacyjnych - "grzybków" i "krzaczków" zbudowanych głównie ze stwardniałego mleka wapiennego. "Makarony" i kolumienki naciekowe najlepiej zachowane są w rozległych, niskich (niedostępnych) rozwarciach międzyławicowym, otwierających się na obrzeżach sali. Niestety jaskinia jest mocno zdewastowana, szczególnie przy wejściu i w Dużej Sali.LISIA DZIURA – zlokalizowana na wschodnim zboczu doliny Łagowicy.

Wysokość otworów: 1 – 292 m n.p.m. 2 – 294 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny Łagowicy: 20 m i 22 m
Długość: 18 m
Ekspozycja otworu: ku NW
Deniwelacja: - 2 m

Jaskinia znajduje się na lewym orograficznie zboczu doliny Łagowicy w obrębie skał wapiennych. Dojście do jej otworów od ulicy Opatowskiej w Łagowie wschodnim brzegiem Łagowicy na południe. Otwory jaskini zlokalizowane są około 100 m na południe od ostatnich zabudowań miasteczka. Otwory jaskini są prawdopodobnie naturalne. Położone są w odległości 4 metrów od siebie. Otwór 1 wprowadza do niskiego (wysokości 0,7 m) korytarza o długości 5 m, który w końcowej części łączy się ciasnym, nachylonym przełazem z pochyłą salką. Salka ta połączona jest w części południowej nachylonym przejściem z kilkumetrowym korytarzykiem krasowym. Z powierzchnią natomiast kontaktuje się mniejszym otworem jaskini. Jaskinia powstała w rezultacie rozmycia krasowego spękań ciosowych i powierzchni oddzielności ławicowej.

Łagów udostępnia również walory widokowe. Ze wschodniego zbocza Wąwozu Dule możemy podziwiać Pasmo Jeleniowskie z Górą Jeleniowską (531 m n.p.m.) i Szczytniakiem (552 m n.p.m.) oraz Łysogóry z Świętym Krzyżem (593 m n.p.m.) Przez Łagów jak również przez gminę przebiegają dwa szlaki: zielony i niebieski. Jednak żaden z nich nie doprowadza turysty do jaskiń!!!!! Ciekawe są również okolice Łagowa. Niezapomniane widoki można podziwiać z Sędka, w miejscowości tej godna polecenia jest również przydrożna kapliczka. Do ciekawych zabytków w okolicy Łagowa należy kościół w Zbelutce, założony przez włocławskiego biskupa Zbyluta w XIV wieku. Warto również wspomnieć, że w granicy gminy zlokalizowane są dwa Parki Krajobrazowe: Cisowsko – Orłowiński i Jeleniowski. W bliskim sąsiedztwie gminy znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy.
Więcej fotek na stronie:
http://machoney.ndl.pl/?page=lagow

LITERATURA:
Gubała J., Kasza A., Urban J., 1996 – Jaskinie Gór Świętokrzyskich.
Jackowski A., Sadowski W., 1983 – Kielce i okolice.
Kowalczewski S., 1967 – Góry Świętokrzyskie. Przewodnik.

forum.outdoor.org.pl

Łagów i okolice
« dnia: Styczeń 17, 2007, 13:18:10 »